Bahamut

Hald ære og rettferd som dei største av dygder. Ver alltid vakne mot vondskapen, og strid mot han på alle kantar. Vern dei svake, fri dei underkua, og forsvar rettvis orden.

— Frå Boda til platinadraken, omsette frå drakonsk. Opphav ukjend. Frå 1500-talet F.O.


Bahamut, óg kalla platinadraken, drakefaderen og lovbringaren, er guden for håp, rettferd, vern, edelmot og ære. Han er guden kuzpherikyrkja tilber, og dermed den viktigaste guden for Arkhosia.

Han er tvillingen og den rake motsetjinga av Tiamat, som han har ein evig fiendskap med.

Bahamut

Ormedagar Obdormio