Grensefjella

Grensefjella må utan tvil vere dei høgste og største fjella i verda. Det er framleis vanskeleg for meg å fatte kor langt desse fjella strekk seg. Til nord og til sør, der er fjell heile vegen. Å kome seg rundt eitt av dei kan ta to heile dagar. Stiane gjennom fjella er av og til så smale at me berre kan gå ein i breidda, og må av og til klamre oss inntil fjellveggen. Nokre av fjellsidene er så rette at ein kunne tru dei var virka til med verkty.

— Frå Reiser i Austen av Kas Kaunashavel. Rundt 420 F.O.

Grensefjella er samlenamnet på ei enorm fjellkjede som deler kontinentet Vettfang omtrent på midten.

Grensefjella

Ormedagar Obdormio