kuzhperien— Ein song til Kuzhperien, ukjend forfattar. Frå 200-talet E.O.

Kuzhperien er ein bronsedrake som er overhovud for kuzhperikyrkja. Kuzhperi er eit drakonsk ord som tyder den utvalde. Kuzhperien såg eit syn frå Bahamut som fortalde han at Arkhosia måtte samlast att, og han grunnla kyrkja som eit verkty for å oppnå dette.

Kuzhperien bur i Stakhrokenzi.

kuzhperien

Ormedagar Obdormio