Kuzhperikyrkja

Sprei lova og retten over landet, og før Arkhosia saman igjen.

— Frå Openberringa til Kuzhperien, den offisielle kyrkjelege omsetjinga. 2 E.O.


Kuzhperikyrkja er ein religiøs organisasjon dedikert til Bahamut. Den er leia av kuzhperien, som er sett på som utvald av Bahamut til å fremme viljen hans i verda. Den er styrt frå byen Stakhrokenzi, der kuzhperien bur.

Kyrkja er delt i tre greiner: tempelverksemda, som tek seg av dei rituelle og sosiale pliktene til kyrkja; inkvisisjonen, som fungerer som internt politi for kyrkja, og som har ansvaret for å rydje ut Tiamat-tilbeding; og ordenssystemet, som er oppbygd av riddar- og munkeordenar.

Kuzhperikyrkja

Ormedagar Obdormio