Tiamat

Hald på skattar. Skaff deg mykje, bruka lite; rikdom er si eiga løn.
Tilgje inkje, lat inga skuld gå fri.
Tak frå andre det du ynskjer. Den som ikkje eige vernar er ikkje verdig eiga det.

— Frå Blasfemiske ordtøke, omsette frå drakonsk. Opphav ukjend. Frå 1200-talet F.O.

Tiamat, òg kalla den kromatiske draken og drakedronninga, er gudinna for usemje, rikdom, grådigskap, griskleik, hemn og misunning. Ho har form av ein veldig drake med fem hovud, der kvart hovud er av same farge som ein kromatisk drake.

Ho er tvillingen, og den rake motsetjinga, til Bahamut. Dei to har stridd mot kvarandre frå dei vart til.

Tiamat

Ormedagar Obdormio